Mercury 58 Million Miles 0
Venus 108 Million Kilometers 0
Earth 150 Million Kilometers 1
Mars 228 Million Kilometers 2
Jupiter 778 Million Kilometers 62
Saturn 1,427 Miliion Kilometers 62
Uranus 2,871 Million Kilometers 27
Neptune 4,497 Million Kilometers 14
Pluto 5,914 Million Miles 1